EXPEDITION
MEMBERS
 

Expedition oversuits sponsored by:

 

 

 


Ged Campion

Bruce Bensley

Tony Harrison


John Whalley


Eddie Edkins

Harvey Lomas

Mike Peters


Andrew Latimer


Jude Onions

Johnny Latimer

Arthur Clarke


Zhang Hai


Chen Lixin


Pan Weixiong


Tian Zhiyin

Chen Jun Yue


Zheng De Ling


Wei Wen Feng

Li Kui Wu

Pang Xue Ming

Lang Feng


Liang Zhengning


Meng Qing Xun

Meng Dapeng


Wei Ling Xiao

...

Huang

...

Tan Weining
 
 
Wei Chan Xing

...

...

Wei Rui Fen

...

...

Wen Yuan Tao

Flags courtesy of http://www.free-flags.me.uk/