Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
Gwybodaeth a Digwyddiadau i ddod.
Home

Yn ein casgliad hyd nawr mae rhai cannoedd o luniau wedi eu sganio, yn cynnwys mapiau; posteri gwerthiant; derbynebau taliadau; toriadau papur newydd; barddoniaeth; tua 1200 o luniau ac amrywiol bapurau eraill a dogfennau yn gysylltiedig a’r ardal. Yr ydym wedi gwneud y casgliad yma drwy ofyn i bobl am fenthyg lluniau a dogfennau am amser byr, byddwn yn sganio rhain ac yn eu cadw yn ein casgliad digidol. Mae rhan fwyaf wedi eu argraffu ac yn cael eu harddangos ar Ddiwrnodau Agored. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i’r bobl sydd wedi rhoi benthyg lluniau neu unrhyw beth arall, dim ond drwy eu caredigrwydd yr ydym wedi bod mor llwyddiannus fel Cymdeithas. Yr ydym a diddordeb mewn hanes o bob math, ffermydd; tafarndai; tai preifat a’r bobl oedd yn byw ynddynt. Yr oedd Ffair Feigan yn enwog trwy’r wlad, ond nid ydym wedi llwyddo i ddod o hyd i un llun o’r ffair eto, mae’n debyg bu ffotograffydd yn bresennol mewn rhai ffeiriau ond mor belled does dim un llun wedi dod i’n meddiant. Mae gennym wybodaeth ar Eglwysi a Chapeli lleol, yr ydym wedi dechrau casglu arysgrifau coffaol, yn y casgliad mor belled mae Mynwent Bethabara, Capel y Bedyddwyr, Pontyglasier; Penygroes, Capel yr Annibynwyr ger Eglwyswen; ac Eglwys “St Cristiolus” Eglwyswrw. Gobeithiwn i drawsgrifio cerrig beddau mynwentydd eraill yr ardal cyn hir. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn bywyd yn yr ardal amser y ddwy Rhyfel Byd, yn arbennig hanes y bobl a fu yn y fyddin. Os oes gennych hen luniau o’r ardal, neu unrhyw hanes am yr ardal yr ydych yn fodlon eu rhannu, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn cysylltu a ni. Ac os gallwn ni fod o gymorth i’r rhai sydd a diddordeb yn ein ardal fe wnawn ein gorau i’ch helpu.

 

Digwyddiadau i Ddod 2018

Ionawr 8fed - Yr Hen Ysgol.
Siaradwraig - Olwen Thomas. - "Fy mhrofiad ‘VSO’ yn Zambia".[wedi ei ganslo]

Chwefror 12fed - Yr Hen Ysgol.
Siaradwraig - Olwen Thomas. - "Fy mhrofiad ‘VSO’ yn Zambia". - Cyfarfod busnes i'w ddilyn.

Mawrth 12fed - Yr Hen Ysgol.
Siaradwr - Glen Johnson. - Eglwysi Sir Benfro.

[Her Glen Johnson yn 2017 oedd ymweld â holl eglwysi plwyf y sir a mwy.]

Ebrill 9fed - Yr Hen Ysgol.
Cyfarfod busnes.

Mai 14eg - Yr Hen Ysgol.
Siaradwraig – Heather Tomos.
‘Dau Filwr o Gilgerran a gwympodd yn y 'Rhyfel Mawr'’

Mehefin 11eg - Yr Hen Ysgol.
Cyfarfod busnes.

Mehefin 16nd (Dydd Sadwrn) Ymweld a Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru.

Gorffennaf 9fed - Yr Hen Ysgol.
Cyfarfod busnes. Yn amodol i newid.

Awst 13eg -
Dim Cyfarfod.

Medi 10fed - Yr Hen Ysgol.
Siaradwr - Gerwyn Morgan - "Tivyside - Downton Abbeys".

Hydref 8fed - Yr Hen Ysgol.
Siaradwraig -Eirlys Thomas - Cerdded Llwybr Arfordir Sir Benfro gyda Lucy O'Donnell.

Tachwedd 12fed - Yr Hen Ysgol.
C.C.B.

Rhagfyr 10fed -

Dathliad Nadolig. (manylion i'w penderfynu)

Mae croeso i aelodau newydd i ymuno â ni am flwyddyn lawn o weithgareddau amrywiol. Aelodaeth - £10

Bydd pob cyfarfod yn dechrau am 7:30yh os na nodir yn wahanol.

Llywydd- Beatrice Davies;

Swyddogion ar gyfer 2018 fel a ganlyn -

Cadeirydd - Enid Cole;

Is-Gadeirydd - Diana Vaughan-Thomas;

Ysgrifennydd - Will Thomas;

Trysorydd - Brenda James;

Archwilydd - Adrian Charlton.

Mae croeso i rhai nad ydynt yn aelodau i wrando ar ein siaradwyr - gyda paned o de i’w ddilyn, am dal rhesymol.

Fydd yna gyfarfod busnes i'r aelodau yn dilyn.

Gartref   Home