Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
Gwybodaeth a Digwyddiadau i ddod
Home

Yn ein casgliad hyd nawr mae rhai cannoedd o luniau wedi eu sganio, yn cynnwys mapiau; posteri gwerthiant; derbynebau taliadau; toriadau papur newydd; barddoniaeth; tua 800 o luniau ac amrywiol bapurau eraill a dogfennau yn gysylltiedig a’r ardal. Yr ydym wedi gwneud y casgliad yma drwy ofyn i bobl am fenthyg lluniau a dogfennau am amser byr, byddwn yn sganio rhain ac yn eu cadw yn ein casgliad digidol. Mae rhan fwyaf wedi eu argraffu ac yn cael eu harddangos ar Ddiwrnodau Agored. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i’r bobl sydd wedi rhoi benthyg lluniau neu unrhyw beth arall, dim ond drwy eu caredigrwydd yr ydym wedi bod mor llwyddiannus fel Cymdeithas. Yr ydym a diddordeb mewn hanes o bob math, ffermydd; tafarndai; tai preifat a’r bobl oedd yn byw ynddynt. Yr oedd Ffair Feigan yn enwog trwy’r wlad, ond nid ydym wedi llwyddo i ddod o hyd i un llun o’r ffair eto, mae’n debyg bu ffotograffydd yn bresennol mewn rhai ffeiriau ond mor belled does dim un llun wedi dod i’n meddiant. Mae gennym wybodaeth ar Eglwysi a Chapeli lleol, yr ydym wedi dechrau casglu arysgrifau coffaol, yn y casgliad mor belled mae Mynwent Bethabara, Capel y Bedyddwyr, Pontyglasier; Penygroes, Capel yr Annibynwyr ger Eglwyswen; ac Eglwys “St Cristiolus” Eglwyswrw. Gobeithiwn i drawsgrifio cerrig beddau mynwentydd eraill yr ardal cyn hir. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn bywyd yn yr ardal amser y ddwy Rhyfel Byd, yn arbennig hanes y bobl a fu yn y fyddin. Os oes gennych hen luniau o’r ardal, neu unrhyw hanes am yr ardal yr ydych yn fodlon eu rhannu, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn cysylltu a ni. Ac os gallwn ni fod o gymorth i’r rhai sydd a diddordeb yn ein ardal fe wnawn ein gorau i’ch helpu..

Digwyddiadau i Ddod 2017


Ionawr 9, 2017 - Yr Hen Ysgol
Cyfarfod Busnes
Noswaith Aelodau.

Chwefror 13 - Yr Hen Ysgol
Siaradwraig - Mrs Jackie Llwyd Edwards.
'Y Teulu yn ardal Aberteifi'.

Mawrth 13 - Yr Hen Ysgol
Cyfarfod Busnes
Noswaith Aelodau.

Ebrill 10 - Yr Hen Ysgol
Siaradwr - Mr Conway Davies
'Bywyd yn y Wyrcws 19eg Ganrif'.

Mai 8 - Yr Hen Ysgol
Cyfarfod Busnes
Noswaith Aelodau.

May 20 - Ymweliad

(Dydd Sadwrn) Manylion i'w penderfynu.

Mehefin 12 - Yr Hen Ysgol
Siaradwr - Mr Emyr Phillips
'Hanes Cwareli Cilgerran'. Cyfarfod yma I ddechrau am 8yh.

Gorffennaf 10 - Yr Hen Ysgol
Cyfarfod Busnes
Noswaith Aelodau.

Awst - Dim cyfarfod.

Medi 11 - Yr Hen Ysgol.
Siaradwr - Mr Edward Perkins.
'Hanes Arwerthwr'.

Hydref 9 - Yr Hen Ysgol.
Siaradwr - Mr Alun Davies.
'Celwydd Golau'

Tachwedd 13 - Yr Hen Ysgol
CCB & Cyfarfod Busnes

(Penderfyniadau am 2018).


Rhagfyr 11, 2017
PARTI NADOLIG

Manylion i'w penderfynu yn ystod y flwyddyn.

Mae croeso i aelodau newydd i ymuno â ni am flwyddyn lawn o weithgareddau amrywiol. Aelodaeth - £10

Bydd pob cyfarfod yn dechrau am 7:30yh os na nodir yn wahanol.

Llywydd- Beatrice Davies;

Swyddogion ar gyfer 2017 fel a ganlyn -

Cadeirydd - Enid Cole;

Is-Gadeirydd - Diana Vaughan-Thomas;

Ysgrifennydd - Will Thomas;

Trysorydd - Brenda James;

Archwilydd - Adrian Charlton.

Mae croeso i rhai nad ydynt yn aelodau i wrando ar ein siaradwyr - gyda paned o de i’w ddilyn, am dal rhesymol. Fydd yna gyfarfod busnes i'r aelodau yn dilyn.

Gartref   Home