Croeso i Wefân yr Ofalaeth

Trefn Oedfaon 2018 / Services 2018

I ddarllen y rhaglen isod, welir yr allwedd canlynol / please see key to read the following programme.

Bb = Bethabara

Bff = Blaenffos

Pn = Penybryn

Sn =  Seion, Crymych.

C= Cymun / Communion service

Undebol = Y bedair eglwys yn cwrdd fel un / united service where the four churches gather as one.

Enw y capel ble leolir y cwrdd yn dod yn gyntaf mewn ysgrifen trwch.

Name of chapel where service is to be held comes first and in bold print.

 

Dyddiad   Bore 10.30yb Prynhawn 2.00yh  
07/01/2018 C Pn / Bb Bff / Sn  
14/01/2018 R Pn - Undebol Penybryn - Rihyrsal (1) Pn - Rihyrsal 5yh
21/01/2018   Sn / Pn Bb / Bff  
28/01/2018   Bff / Sn Pb / Bb  
04/02/2018 C Sn / Pn Bb / Bff  
11/02/2018 R Sn - Undebol - Hedd  L Lewis Seion - Rihyrsal (2) Sn - Rihyrsal 5yh
18/02/2018   Bb / Bff Sn / Pn
25/02/2018   Pb / Bb Bff / Sn  
04/03/2018 C Sn / Bff

Oedfaon wedi eu gohirio oherwydd y tywydd.

Bb / Pb

Oedfaon wedi eu gohirio oherwydd y tywydd.

 
11/03/20167 R Pn - Undebol - Catrin Thomas Ebeneser  - Rihyrsal (3) Rihyrsal - 5yh
18/03/2018   Sn / Bff Bb / Pn - Glyn Nest  
25/03/2018   Pn / Sn Bff / Bb  
30/03/2018   Gwener y Groglith - Pn - 9yb    
01/04/2018 C Pn - Undebol - Sul y Pasc    
08/04/2018 R Bff - Undebol Cilfowyr - Rihyrsal (3) - Rihyrsal - 5yh
15/04/2018   Bb / Pn Sn / Bff  
22/04/2018   Bff / Bb - Delyth Jones Pn / Sn  
29/04/2018 Sn / Bff Bb / Pn  
06/05/2018 R Dim Oedfa Foreol Bethabara - Rihyrsal Fawr Bb - Rihyrsal - 5yh
07/05/2018 GG Cymanfa Ganu - Bff -10.30yb Cymanfa Ganu - Bff -2.00yp Cymanfa Ganu
- Blaenffos - 6yh
13/05/2018 C Bb / Pn Sn / Bff Cymorth Cristnogol 6yh
20/05/2018 P Star - Pwnc - 10.30yb Star - Pwnc - 1.30yp  
27/05/2018   Bb / Pn Sn / Bff  
03/06/2018 C Pn / Sn Bff / Bb  
08/06/2018   Cymanfa Bedyddwyr Sir Benfro yn Ebeneser    
09/06/2018   Cymanfa Bedyddwyr Sir Benfro yn Ebeneser    
10/06/2018 C Cymun Undebol Cymanfa'r Sir yn Ebeneser - (bore)    
17/06/2018   Bff/Bb - Gareth Ioan Pb/Sn  
24/06/2018   Bff - Rali Ysgol Sul -10.30yb Sn -Undebol -2yp  
01/07/2018 C Bb / Sn Bff / Pn  
08/07/2018   Cyfarfodydd Blynyddol
Seion a Blaenffos
Cyfarfodydd Blynyddol
Seion a Blaenffos
Pregethwr
Parch Euros Evans, Abertawe.
15/07/2018 Pn / Bff Sn / Bb
22/07/2018 Bb /Bff Pn / Sn Pregethwr
Sian Elin
29/07/2018   Taith yr Ofalaeth -
 Seion yn trefnu
   
05/08/2018 C Bff / Bb Pn/ Sn  
12/08/2018 U Bethabara - undebol (bore)   Pregethwr
Hywel Slaymaker
         
19/08/2018 U Seion - undebol (bore)    
         
26/08/2018 U Blaenffos - undebol (bore)    
02/09/2018 C Pn / Bff Bb / Sn  
09/09/2018   Cyfarfodydd Blynyddol
Penybryn
Cyfarfodydd Blynyddol
Penybryn
Pregethwr
Parch Robert Thomas.
16/09/2018   Sn / Pn Bff / Bb Pregethwr
Parch Gerald Jones
23/09/2018   Bb / Sn Pn / Bff  
30/09/2018   Cyfarfodydd Blynyddol
Bethabara
Cyfarfodydd Blynyddol
Bethabara
Pregethwr
Arfon Jones
04/10/2018   Diolchgarwch
Blaenffos a Seion yn Seion
Cwrdd Gweddi am 10.30yb
Cwrdd Hwyr - 7yh.
Pregethwr
07/10/2018 C Bff / Pn Sn / Bb  
14/10/2018   Bb / Pn Sn / Bff - Glyn Nest Diolchgarwch Bethabara
Gweddi 5.15yh
Cwrdd Diolchgarwch 6yh
Pregethwr
         
18/10/2018       Diolchgarwch Penybryn
Gweddi 6.15yh
Cwrdd Diolchgarwch 7yh
Pregethwr
21/10/2018   Blaenffos (bore)
Diolch y Plant
(Emyr Phillips)
Cinio
Seion (prynhawn)
Diolch y Plant
 
28/10/2018   Sn / Pn Bff / Bb  
04/11/2018 C Bb / Bff Pn / Sn  
11/11/2018   Bff / Sn Bb / Pn  
18/11/2018 U Sul yr Urdd - Bff Blaenffos - undebol - (Prynhawn) Pregethwr
Parch Steven Evans
25/11/2018   Pn / Bff Sn / Bb  
02/12/2018 C Sn / Bb Bff / Pn  
09/12/2018 U Bethabara - undebol    
16/12/2018 Blaenffos
Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul
Seion
Oedfa Nadolig yr Ysgol Sul
 
23/12/2018 U Penybryn - undebol    
25/12/2018 U
Blaenffos
Oedfa Dydd Nadolig
9yb
   
30/12/2018 U Seion - undebol    
         
         
         
   
         

Dilynwch ni ar "facebook"

Nol i'r top / Back to top of page
Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan
- Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858


E bost / E mail: rhosiermorgan@googlemail.com