Croeso i Wefân yr Ofalaeth

Trefn Oedfaon 2017 / Services 2017

I ddarllen y rhaglen isod, welir yr allwedd canlynol / please see key to read the following programme.

Bb = Bethabara

Bff = Blaenffos

Pn = Penybryn

Sn =  Seion, Crymych.

C= Cymun / Communion service

Undebol = Y bedair eglwys yn cwrdd fel un / united service where the four churches gather as one.

Enw y capel ble leolir y cwrdd yn dod yn gyntaf mewn ysgrifen trwch.

Name of chapel where service is to be held comes first and in bold print.

 

Dyddiad   Bore 10.30yb Prynhawn 2.00yh  
01/01/2017 C Bff / Sn Pn / Bb  
08/01/2017 Sn/Pn Bb/Bff  
15/01/2017 U Pn Pn - Rihyrsal (1) Pn - Rihyrsal - 5yh
22/01/2017 Bff/Pn Bb/Sn  
29/01/2017   Bb/Bff Pn/Sn  
05/02/2017 C Sn/Pn Bb/Bff  
12/02/2017 Bb/Sn Bff/Pn Pregethwr y ddwy oedfa -    Mr Hedd Ladd Lewis
19/02/2017 U Seion Sn - Rihyrsal (2) Sn - Rihyrsal - 5yh
26/02/2017 U Seion - Teuluol  
05/03/2017 C Pn/Sn Bff/Bb  
12/03/20167 U Bb Pregethwr Mr Arwel Evans Bb - Rihyrsal (3) Bb - Rihyrsal - 5yh
19/03/2017 U Seion Pwyllgor i ddilyn    
26/03/2017   Bff/Sn Pn/Bb  
02/04/2017 C Bb/Pn Sn/Bff  
09/04/2017 U Bb (Sul y Blodau) Cilfowyr - Rihyrsal (4) Cilfowyr - Rihyrsal - 5yh
14/04/2017 U Gwener y Groglith Blaenffos 9yb    
16/04/2017 U Blaenffos (Sul y Pasg)    
23/04/2017 Pn/Bff Bb/Sn Pregethwr y ddwy oedfa
 
Mr Hywel Slaymaker.
30/04/2017 Dim Oedfa Ebeneser - Rihyrsal Fawr Ebeneser
Rihyrsal Fawr 5yh
01/05/2017   Cymanfa Ganu Blaenffos 10.30yb - 2.00yp - 6.00yh
07/05/2017 C Bff/Bb Pn/Sn  
14/05/2017 Pn/Bff Sn/Bb  
21/05/2017 U Cyrddau Blynyddol Blaenffos Cyrddau Blynyddol Blaenffos Pregethwr y ddwy oedfa     Parch Guto Prys Ap Gwynfor.
28/05/2017 U Seion (Pwnc)    
04/06/2017 C Sn/Bff Bb/Pn  
09/06/2017   Cymanfa Bedyddwyr Penfro - Blaenffos    
11/06/2017 C
U
Bff Sul y Gymanfa - 11yb
18/06/2017 Pn/Bff Sn/Bb Pregethwr y ddwy oedfa          
Parch Gerald Jones.
25/06/2017 U Rali Ysgol Sul. (Dim oedfa yn bore) Bethabara (Undebol)  
02/07/2017 C Pn/Sn Bff/Bb
09/07/2017   Bb/Bff Sn/Pn  
16/07/2017 Pn/Sn Bff/Bb
23/07/2017 Sn/Bff Pn/Bb Pregethwr y ddwy oedfa
Parch G Michael
30/07/2017   Pn/Sn Bff/Bb  
06/08/2017 C
U
Bethabara (undebol) 10.30yb  Parch Stephen Evans
13/08/2017 U Blaenffos (undebol) 10.30yb Mrs Sian Elin Thomas
20/08/2017 U Taith yr Ofalaeth
dan ofal Penybryn

(Bws yn gadael Aberteifi am 8yb ac yn teithio tua Crymych)Cwrdd bore - Nghapel Saron, Llandybie, - ymweld a Phencadlys Heddlu Dyfed Powys -  Taith  ar drên stêm rheilffordd y Gwili  - Swper yn nghlwb Rygbi Castell Newydd Emlyn

 
27/08/2017 U Penybryn
03/09/2017 C Bff/Bb Pn/Sn  
10/09/2017   Cwrddau Mawr Penybryn Cwrddau Mawr Penybryn  Parch Aled Jones 
17/09/2017   Bb/Pn Sn/Bff Mr Arwel Evans
24/09/2017   Cyrddau Mawr Bethabara
y bore yn unig
  Parch John Roberts
01/10/2017 C Sn/Bff Bb/Pn  
         
05/10/2017   Diolchgarwch Bff a Sn
Gweddi am 10.30yb
  Blaenffos am 7yh
08/10/2017   Pn/Bb Bff/Sn     Glynest Diolchgarwch Bethabara
Gweddi 5.15yh Gwasanaeth 6yh
15/10/2017 U   Sn - Pwyllgor i ddilyn  
19/10/2017 Diolchgarwch Penybryn Gweddi am 6.16yh Cwrdd diolchgarwch 7yh
22/10/2017 U Cinio y Cynhaeaf Blaenffos 11yb Bff Undebol Mr Hedd Ladd Lewis
29/10/2017 U Bethabara
oedfa bore yn unig 10.30yb
o dan ofal
Cylch Parch Ken Thomas
 
05/11/2017 C Pn/sn Bff/Bb  
12/11/2017   Bff/Pn Bb/Sn  

19/11/2017
Bb/Bff Sn/Pn Miss Delyth Jones
yn y ddwy oedfa
Nos Sul
19/11/2017
6.30yh
  Blaenffos
"Oedfa o Fawl"

 I ddathlu 300mlwyddiant geni William Williams Pantycelyn.

Arweinydd

Gwyn Nicholas

26/11/2017   Pn/Bb Bff/Sn
03/12/2017 C Bb/Pn Sn/Bff  
10/12/2017 U Penybryn
17/12/2017 U Bff/Pn Oedfa Nadolig
Ysgol Sul Blaenffos
Sn/Bb  Oedfa
Plant Seion 2yp
 
24/12/2017 U Seion    
25/12/2017 Bethabara 9yb
31/12/2017   Blaenffos    

Dilynwch ni ar "facebook"

Nol i'r top / Back to top of page
Am wybodaeth bellach cysylltwch a’r Parch Rhosier Morgan
- Ffôn  07896937858
For further imformation please contact Rev Rhosier Morgan - Phone  07896937858


E bost / E mail: rhosiermorgan@googlemail.com